Gratis verzending vanaf €199 in BE/NL - Kosteloos afhalen in Leuven
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

PRIVACY  VERKLARING van HELT bvba

Wij van HELT hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  HELT bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Wij van HELT zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
HELT bvba, zaakvoerder: Karlien Vervecken, [email protected]

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom
Uw persoonsgegevens worden door HELT bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden , waaronder:

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Musicalcompagnie Mithe vzw ze pas verwerkt nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

Bewaartermijn
HELT bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van de klantenkaart (onbeperkt). U kan uw gegevens op elk moment volledig laten verwijderen uit onze database op aanvraag via [email protected].

Beveiliging van de gegevens
Uw gegevens worden zorgvuldig (fysiek) bewaard in de winkel en gedigitaliseerd met passende beveiliging (wachtwoordbeleid op alle systemen). Deze back-up hebben wij voorzien om de persoonsgegevens te herstellen in geval van fysieke of technische incidenten. Alle personen die namens HELT bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.    (U kan ons altijd contacteren via de contactpagina op onze website of rechtstreeks in de winkel).

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement
HELT bvba kan zijn privacy statement wijzigen.  Deze wijzigingen worden steeds via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

 

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »