Gratis verzending vanaf €199 in BE/NL - Kosteloos afhalen in Leuven
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Wat?

De hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, definiëren de rechten en verplichtingen van beide partijen bij het gebruik van de website www.helt.be.

Bij gebruik van de website en/of door een bestelling te plaatsen, bevestigt de gebruiker onherroepelijk dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en er tevens mee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde van toepassing, ook wanneer deze niet in de moedertaal van de gebruiker geschreven zijn.

Gebruikers die een aankoop plaatsen op deze website verklaren dat zij de volledige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen.

In wat volgt, verwijst de term ‘HELT naar de eigenaar van deze website.  ‘Je’ of ‘jij’ verwijst naar de koper of gebruiker. De term ‘website’, ‘webshop’ verwijst steeds naar www.helt.be/webshop.

HELT heeft het ten allen tijde het recht om de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen geplaatst vanaf de datum van wijziging.

 1. Wie

HELT, de besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Leopold Ruelensstraat 20, 3010 Kessel-Lo, ingeschreven in het KBO en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE0658.803.610, handel drijvende op het adres Mechelsestraat 48, 3000 Leuven en Onze-Lieve-Vrouwestraat 45a, 2800 Mechelen.

Contactgegevens:
verantwoordelijke: Karlien Vervecken,
e-mail: [email protected]
website: www.helt.be

 1. Toepassing

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven, worden toegepast op alle bestellingen en verkooptransacties, aangaande producten aangeboden op en via de website (en meer specifiek: webshop) van HELT: www.helt.be, Een bestelling kan worden geplaatst via de website www.helt.be of via een persoonlijk bericht op Facebook www.facebook.com/HELTmenswear of Instagram www.instagram.com/helt.menswear .

De overeenkomst tussen HELT en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.Bij het plaatsen van een bestelling aanvaard je volledig en zonder voorbehoud deze voorwaarden.

HELT behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

Je bestelling annuleren alvorens deze is verstuurd, kan enkel op aanvraag en na schriftelijke bevestiging van HELT. Annulatie van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in ‘10. Verzakingsrecht’ in deze algemene voorwaarden.

Indien je een bestelling wil annuleren, neem je onmiddellijk contact op met HELT, per e-mail: [email protected].

 1. Prijzen en beschikbaarheid

Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW (21%).

Alle info vermeld op de website is slechts informatief. HELT is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten en is niet gebonden aan prijsvermeldingen en andere vermeldingen op de website, tenzij schriftelijk een concrete geldigheidsduur vermeld wordt. HELT garandeert niet dat alle producten, die aangeboden zijn op de webshop, ten allen tijde voorradig zijn.

HELT behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

 1. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen aangekocht via de webshop worden digitaal aangeleverd binnen 48u na aankoop. Enkel op specifieke vraag worden deze fysiek verzonden. Hiervoor betaal je als koper de verzendkosten.

Een cadeaubon kan enkel gebruikt worden om artikelen van HELT aan te kopen in de fysieke winkel. Per uitzondering kan een aanvraag ingediend worden om deze op de webshop te gebruiken. Een aanvraag is vrijblijvend en HELT is niet gebonden hierop in te gaan.

Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is voor de waarde van de totale aankoop, dien je het verschil bij te passen met een andere betalingswijze. Indien de waarde van de cadeaubon de waarde van de aankoop overschrijdt, zal je huidige cadeaubon een nieuwe waarde krijgen, namelijk de waarde van het resterende bedrag. De geldigheidsdatum verandert in deze situatie niet.

De waarde van een cadeaubon kan nooit uitbetaald worden in cash geld of in enige andere betalingsvorm.

Een cadeaubon is geldig gedurende 1 jaar na aankoop ervan.

HELT kan nooit verantwoordelijk zijn voor het verlies of diefstal van een cadeaubon.

 1. Facturatie en betaling

Bestellingen via de webshop betaal je steeds vooraf. Bij het plaatsen van je bestelling, heb je de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden, waaronder:

Alle  betalingen via de webshop worden in hoofde van HELT door een externe professionele en gespecialiseerde partner verwerkt. Deze externe partner voorziet in de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Al de online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus de enige verantwoordelijkheid draagt van de correcte verwerking van alle online betalingen.

Bestellingen via ander sociale media (Facebook, Instagram of per e-mail) worden steeds vooraf betaald per overschrijving.

Op expliciete vraag kan je een factuur, al dan niet met vermelding van BTW-nummer, bekomen. Mail hiervoor binnen 7 kalenderdagen na plaatsen van je bestelling naar [email protected] met vermelding van je bestelnummer.

 1. Levering

HELT levert standaard in West-Europa. Verzending naar landen die niet standaard aangegeven staan en landen buiten Europa, kan je aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Voor deze verzending kunnen bijkomende kosten aangerekend worden.

Voor de standaard verzending werken we samen met DPD of Bpost. Verzendkosten worden automatisch berekend bij het plaatsen van je bestelling. Indien je een andere verzendmethode wenst, dien je dit aan ons kenbaar te maken via e-mail.

De levering zal zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de orderbevestiging werd meegedeeld. Bij een standaard verzending is dit 1 tot 3 werkdagen na de bevestiging van verzending. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van onze goederen tijdens het verzenden via DPD of Bpost.

Goederen verzonden met DPD of Bpost zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Bij problemen met het ontvangen van de goederen, kan de koper zich steeds wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

Binnen België wordt het pakket normaal binnen 2 à 3 werkdagen geleverd, voor Nederland kan dit 1 tot 3 dagen langer zijn. HELT is niet verantwoordelijk voor een langere levertermijn.

Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen.

De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven in volle eigendom van HELT tot de koper de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 1. Klachten

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk aan HELT te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7 dagen na levering.

 1. Verzakingsrecht

Niet tevreden van je aankoop? Je kan van de aankoop* afzien binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit per e-mail naar [email protected] aan ons kenbaar te maken, met vermelding van het bestelnummer. Na bevestiging van ons, dien je het artikel/de artikels binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, verkoopbare staat aan HELT terug te zenden, op het adres: HELT, t.a.v. Karlien Vervecken, Mechelsestraat 48, 3000 Leuven. Dit op eigen risico en kosten.

Wij betalen je geretourneerde artikel(s) binnen 30 dagen na ontvangst terug per overschrijving op een vooraf meegedeeld bankrekeningnummer of in de vorm van een tegoedbon. Verzendkosten worden nooit terugbetaald. Tegoedbonnen zijn één jaar geldig na datum van uitgifte.

Als je je aankoop wil ruilen voor een ander product of een andere maat (en dus geen terugbetaling wenst), moet je dit duidelijk vermelden in de schriftelijke aanvraag. Eventuele bijkomende verzendkosten zijn steeds aan de koper.

*Gepersonaliseerde goederen en afgeprijsde goederen kunnen niet geretourneerd worden.

 1. Overmacht

Als een vertraging of het niet nakomen van een afspraak wordt veroorzaakt door gebeurtenissen en omstandigheden buiten onze controle, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. In geval van vertraging door overmacht zullen wij de bestelling leveren zo snel als mogelijk en redelijk is gezien de omstandigheden.

 1. Scheidbaarheid

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn geworden (bijvoorbeeld voor een bepaald artikel), blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling kan eventueel vervangen worden door een wettelijke bepaling.

 1. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen jou en HELT  is het Belgisch recht van toepassing.

De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »